Skoczów, Górecka 63
Skoczów
przejdź do:
oddział BAŻANOWICE

SUMMIT AUTOTECHPOLAND sp z.o.o.

SUMMIT AUTOTECH POLAND sp z o.o.
Baner kariera

Klauzula Informacyjna Rodo

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Best Autotech SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Górecka 63 43-430 Skoczów, Polska.
 2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w oddziale firmy Best Autotech SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Górecka 63 43-430 Skoczów, pod numerem telefonu: +48 532 101 744 , lub adresem e-mail office@bestautotech.pl .
 3. Informuję, iż:
  1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   w celu realizacji Umowy,
  2. Dane osobowe Pana/Pani oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia,
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej,
  a w szczególności: Sądy, Urząd Skarbowy, Kancelarie podatkowe, windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne celem realizacji zadań. Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym
  z oszustwami i nadużyciami.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (Art. 15,16,17).
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia współpracy – sprzedażowej. Konsekwencją nie podania Pana/Pani danych osobowych będzie brak możliwości sprzedaży i wysyłki procedur.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacjom pozarządowym.

 

Kontakt

Best Autotech
ul. Górecka 63
43-430 Skoczów
rozwiń mapę